Thông tin chung

Picture of Thắng Trần Thành
Thông báo thời gian biểu và hiệu lệnh trống mới
by Thắng Trần Thành - Thursday, 24 January 2019, 6:45 PM
 

Nhà trường thông báo thời gian biểu và hiệu lệnh trống áp dụng từ ngày 10/12/2018:

  • 6 giờ 45 phút (01 tiếng trống): Học sinh vào lớp ổn định tổ chức trước khi sinh hoạt 15 phút.
  • Giờ ra chơi buổi sáng 15 phút thay bằng 20 phút như trước đây và có hiệu lệnh 01 tiếng trống vào lúc 9 giờ 00  để học sinh...
Read the rest of this topic
(147 words)