Thông tin chung

Thông báo thời gian biểu và hiệu lệnh trống mới

by Nguyễn Văn A -

Nhà trường thông báo thời gian biểu và hiệu lệnh trống áp dụng từ ngày 10/12/2018:

  • 6 giờ 45 phút (01 tiếng trống): Học sinh vào lớp ổn định tổ chức trước khi sinh hoạt 15 phút.
  • Giờ ra chơi buổi sáng 15 phút thay bằng 20 phút như trước đây và có hiệu lệnh 01 tiếng trống vào lúc 9 giờ 00  để học sinh vào lớp ổn định tổ chức; tiết 3 vẫn bắt đầu vào lúc 9 giờ 05.
  • Giờ ra chơi buổi chiều 20 phút thay bằng 30 phút như trước đây và có hiệu lệnh 01 tiếng trống vào lúc 14 giờ 35 để học sinh vào lớp ổn định tổ chức; tiết 2 (buổi chiều) bắt đầu vào lúc 14 giờ 40
  • Giờ tan học buổi chiều vào lúc 16 giờ 10 (sớm hơn 05 phút so với trước đây)